Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 47 (2018): Vol 47, 1A, 2018 MÔ PHỎNG VÀ PHÂN TÍCH CẢM BIẾN ÁP SUẤT ĐIỆN DUNG MEMS DÙNG MÀNG VẬT LIỆU GRAPHENE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Minh
 
T. 1, S. 47 (2018): Vol 47, 1A, 2018 MẬT ĐỘ XƯƠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MÃN KINH Tóm tắt   PDF
Đào Thị Minh Hiền, Trần Đình Quang
 
T. 1, S. 47 (2018): Vol 47, 1A, 2018 MỘT CHẶN TRÊN CHỈ SỐ CHÍNH QUY CỦA CÁC IĐÊAN CẠNH Tóm tắt   PDF
Đào Thị Thanh Hà
 
T. 1, S. 47 (2018): Vol 47, 1A, 2018 NGHIÊN CỨU SỰ NHẬY MÀU CỦA PHIM POLY(VINYL ALCOHOL) NHUỘM MÀU BỊ CHIẾU XẠ GAMMA Tóm tắt   PDF
Võ Thị Anh, Trịnh Văn Giáp, Trần Đại Nghiệp, Nguyễn Thành Công
 
T. 1, S. 47 (2018): Vol 47, 1A, 2018 PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÂN TỬ BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Thủy Lê, Trần Đức Hùng, Ngô Thị Tố Trinh, Võ Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Thị Giang An
 
T. 1, S. 47 (2018): Vol 47, 1A, 2018 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TẠI VIỆT NAM - TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN LIÊN QUAN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng
 
T. 1, S. 47 (2018): Vol 47, 1A, 2018 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Tóm tắt   PDF
Trần Ngọc Toàn, Mai Văn Chung, Phan Duy Hải
 
T. 1, S. 47 (2018): Vol 47, 1A, 2018 TĂNG CƯỜNG PHI TUYẾN KERR CHÉO CỦA HỆ NGUYÊN TỬ BỐN MỨC NĂNG LƯỢNG CẤU HÌNH CHỮ N DỰA TRÊN HIỆU ỨNG TRONG SUỐT CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lê Thủy An, Vũ Ngọc Sáu, Đoàn Hoài Sơn
 
1 - 8 trong số 8 mục