Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP CĂNG CƠ (STRETCHING) TRONG TẬP LUYỆN THỂ THAO

Nguyễn Hữu Anh Vũ, Hoàng Tiến Dũng

Tóm tắt


Trong bài viết về căng cơ, chúng tôi sẽ trình bày hệ thống các thông tin chung - cơ bản nhất về phương pháp này, quy trình thực hiện các bước căng cơ và một hệ thống bài tập căng cơ khác nhau nhằm giúp ích cho công tác giảngdạy và huấn luyện thể thao.

Toàn văn: PDF