Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 8 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

LỰA CHỌN CÁC BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN TỐ CHẤT SỨC BỀN TỐC ĐỘ CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CẦU LÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Lê Tiến Hùng, Lê Chí Hùng, Nguyễn Khắc Dược

Tóm tắt


Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản, chúng tôi lựa chọn được18 bài tập, xây dựng kế hoạch thực nghiệm phát triển tố chất sức bền tốc độ cho nam sinh viên chuyên ngành cầu lông trường Đại học TDTT Đà Nẵng.

Toàn văn: PDF