Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Nguyễn Thị Thu

Số 87, phố Nguyễn Chí Thanh - quận Đống Đa - TP.Hà Nội

Email: hongthuhlu@gmail.com

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vnTạp chí Luật học, ISSN: 0868-3522