Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 QUAN HỆ DI TRUYỀN CÁC LOÀI CÁ THUỘC CHI Anabas DỰA TRÊN CHỈ THỊ GENE TY THỂ COI Tóm tắt   PDF
Trương Thế Quang
 
T. 1, S. 19 (2020): Tạp chí số 19, tháng 01, năm 2020 QUAN ĐIỂM CỦA PHAN CHÂU TRINH VỀ NHÀ NƯỚC VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN HIỆN NAY Tóm tắt
Trần Mai Ước
 
S. 4 (2017) QUAN ĐIỂM CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP VỀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hiền
 
T. 7, S. 07 (2018) QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VỚI TƯ CÁCH LÀ CHỦ THỂ VĂN HÓA Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Huyên
 
S. 10 (2018) QUẢN LÝ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Tóm tắt   PDF
Hà Thị Kim Sa
 
T. 3, S. 14 (2019): Tạp chí số 14, tháng 3, năm 2019 QUẢN LÝ GIÁO DỤC VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC Tóm tắt
Nguyễn Thị Mỹ Lộc
 
T. 9, S. 17 (2019): Tạp chí số 17, tháng 9, năm 2019 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Phan Thị Thúy Quyên
 
T. 7, S. 16 (2019): Tạp chí số 16, tháng 7, năm 2019 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP Tóm tắt
Lê Đức Thọ
 
S. 01 (2017) QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thành Khang
 
S. 6 (2017) QUY TRÌNH QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Vân
 
S. 3 (2017) RÈN LUYỆN THEO TẤM GƯƠNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 9 (2018): Tạp chí số 9-T5/2018 SÁNG NGỜI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ NHÂN ÁI CỦA HỌC THUYẾT CÁC MÁC VĨ ĐẠI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 SẢN XUẤT RƯỢU VANG TỪ TRÁI THANH LONG Tóm tắt   PDF
Trần Minh Tâm
 
T. 2, S. 20 (2020): Tạp chí số 20, tháng 3, năm 2020 SỬ DỤNG CÔNG CỤ PHẦN MỀM inSSIDer TRỰC QUAN HÓA MÔI TRƯỜNG WI-FI CỦA BẠN Tóm tắt
Tống Hùng Anh
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BOLTZMANN CHO CÁC CHẤT KHÍ CÓ ĐỘ NHỚT TRONG KHÔNG GIAN 3 CHIỀU Tóm tắt   PDF
Đinh Phan Cao Nguyên
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ THẨM MỸ CHO XÃ HỘI VÀ THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC THIẾT KẾ MỸ THUẬT Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đắc Thái
 
S. 01 (2017) SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Chánh, Tô Nguyễn Mai Phi
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI KHOA THƯƠNG MẠI – ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt   PDF   PDF
Nguyễn Thị Bích Nguyễn
 
T. 11, S. 18 (2019): Tạp chí số 18, tháng 11, năm 2019 SINH HỌC LƯỢNG TỬ Tóm tắt
Trương Thế Quang
 
T. 7, S. 07 (2018) SINH THÁI HÓA ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM: MÔ HÌNH NÀO CHO BÌNH DƯƠNG? Tóm tắt   PDF
Trần Anh Tuấn
 
S. 6 (2017) SO SÁNH CÁCH CHUYỂN DỊCH TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT CÁC VỊ TỪ CHỈ CẢM XÚC “VUI” Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đông Phương Tiên, Trương Văn Đạt
 
S. 4 (2017) SUY NGHĨ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐẠI HỌC Tóm tắt   PDF
Thái Hoàng, Võ Thị Xuân
 
T. 7, S. 07 (2018) SỰ KẾT TINH TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG DI CHÚC CỦA NGƯỜI Tóm tắt   PDF
Hoàng Chí Bảo
 
S. 4 (2017) TÁC PHẨM “ĐỜI SỐNG MỚI” CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH HỢP LÒNG DÂN Tóm tắt   PDF
Hoàng Chí Bảo
 
S. 6 (2017) TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Mai Bình Dương
 
201 - 225 trong số 355 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429