Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 7, S. 16 (2019): Tạp chí số 16, tháng 7, năm 2019 “CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA KINH NGHIỆM PHÊ PHÁN” GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA THỜI ĐẠI Tóm tắt
Nguyễn Xuân Tế
 
S. 01 (2017) ÁO DÀI VIỆT NAM DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI TRANG THẾ GIỚI THẾ KỶ XX Tóm tắt   PDF
Nguyễn Vũ Cẩm Ly
 
S. 11 (2018): Tạp chí số 11, tháng 9/2018 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đăng Phú, Lê Ngọc Thanh
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 ÁP DỤNG ĐƯỜNG CONG VẬT LIỆU FA-STM PHÂN TÍCH PHI TUYẾN KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trần Trung
 
T. 3, S. 14 (2019): Tạp chí số 14, tháng 3, năm 2019 Ý CHÍ QUYẾT TÂM VÀ BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC Tóm tắt
Nguyễn Xuân Tế, Trương Thị Hoài, Ngô Thị Cẩm Liên
 
T. 7, S. 16 (2019): Tạp chí số 16, tháng 7, năm 2019 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu Nhi
 
S. 2 (2017): S.02 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG NẠP VÀ XẢ KHÍ ĐẾN QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 3AL25/30 Tóm tắt   PDF
Lê Hữu Sơn
 
S. 5 (2017) ẢNH HƯỞNG CỦA LỢI NHUẬN ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP PHI TÀI CHÍNH NIÊM YẾT TRÊN HOSE Tóm tắt   PDF
Lê Hoàng Vinh
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY Tóm tắt
Lê Thị Tuyết Ba
 
T. 7, S. 16 (2019): Tạp chí số 16, tháng 7, năm 2019 ỨNG DỤNG ARCGIS ONLINE THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH THUẬN Tóm tắt
Nguyễn Xuân Bắc
 
S. 5 (2017) ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ RFID TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CONTAINER TRONG CẢNG CONTAINER Tóm tắt   PDF
Bùi Quang Hòa
 
T. 7, S. 07 (2018) BÀN THÊM VỀ DU LỊCH TÂM LINH Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Phan Huy Xu, Võ Văn Thành
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 BÀN THÊM VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÔNG MINH Tóm tắt   PDF
Phan Huy Xu
 
S. 8 (2018): Tạp chí số 8-T3/2018 BÀN VỀ SẢN PHẨM DU LỊCH VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ Tóm tắt   PDF
Phan Huy Xu
 
S. 6 (2017) BÌNH DƯƠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU “THÀNH PHỐ THÔNG MINH” DƯỚI GÓC NHÌN QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG Tóm tắt   PDF
Trần Như Hải
 
S. 6 (2017) BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG CỦA GIÁO DỤC NHÂN VĂN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Huyên
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 BẢO TỒN DI SẢN TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Khởi
 
S. 3 (2017) BẢO TỒN KIẾN TRÚC TRUYỀN THỐNG TÂY NGUYÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Thanh Nhàn
 
T. 5, S. 15 (2019): Tạp chí số 15, tháng 5, năm 2019 BẢO ĐẢM CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013 Tóm tắt
Phạm thu Thủy
 
S. 01 (2017) BIẾN ĐỘNG KINH TẾ VĨ MÔ VÀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Mai Bình Dương, Lê Hoàng Anh
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Bảy
 
S. 6 (2017) BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ THỜI TRANG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Trần Thị Mỹ Duyên
 
S. 5 (2017) BLENDED LEARNING, MÔ HÌNH GIẢNG DẠY SÁNG TẠO ĐƯỢC ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN NGỮ ÂM (PHONETICS) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đắc Tâm
 
S. 12 (2018): Tạp chí số 12, tháng 11/2018 BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGOẠI GIAO Tóm tắt   PDF
Huỳnh Thị Phương Thúy
 
S. 13 (2019): Số 13, Tháng 01 - 2019 CA HUẾ, MỘT THỂ LOẠI ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN ĐỘC ĐÁO Tóm tắt   PDF
Trương Ngọc Thắng
 
1 - 25 trong số 299 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429