S. 206 (2014)

Số 206 (II) tháng 8/2014

Mục lục

BÀI BÁO

Đo chỉ số độc lập của ngân hàng nhà nước Việt Nam Tóm tắt PDF
DƯƠNG THỊ THÚY NGA, ĐỖ VĂN VINH 2
Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước- Thực trạng và khuyến nghị Tóm tắt PDF
PHẠM NGỌC THÀNH, LÊ QUÂN 12
Tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm và một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2014 Tóm tắt PDF
ĐẶNG NGỌC ĐỨC, NGUYỄN VĂN LINH 19
Kinh tế Việt Nam sau khi gia nhập WTO nhìn từ thực trạng nhập khẩu hàng hóa Tóm tắt PDF
LÊ THỊ KIM CHUNG, NGUYỄN PHƯƠNG MAI 30
Sáng chế xanh với phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam Tóm tắt PDF
HỒT THÚY NGỌC 38
Việt Nam tránh lệ thuộc Trung Quốc về thị trường hàng nông sản như thế nào? Tóm tắt PDF
ĐỒNG XUÂN ĐẢM, ĐÀM QUANG VINH 46
Quá trình nhận thức của Đảng về vai trò của Nhà nước đối với kinh tế và những ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế Tóm tắt PDF
BÙI ĐỨC THỌ 54
Phát triển bộ phận kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
PHAN TRUNG KIÊN 63
Nghiên cứu phân bổ rủi ro trong hình thức PPP phát triển hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam Tóm tắt PDF
THÂN THANH SƠN, NGUYỄN HỒNG THÁI 72
Một cuộc khảo sát về FDI và tăng trưởng tại Việt Nam Tóm tắt PDF
TRẦN THỊ ANH ĐÀO, ĐINH THỊ THANH BÌNH 80
Sự thay đổi tỷ suất sinh lời của doanh thu tại các doanh nghiệp nhà nước thời kỳ hậu cổ phần hóa Phạm Đức Cường Tóm tắt PDF
PHẠM ĐỨC CƯỜNG 89
Mối quan hệ giữa công bằng trong tổ chức và sự hài lòng đối với công việc của nhân viên Tóm tắt PDF
BÙI THỊ THANH 95
Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty lắp máy Việt Nam khi thực hiện các dự án EPC Tóm tắt PDF
NGUYỄN KHÁNH CƯỜNG, HỒ TIẾN DŨNG, HÀ HỒNG HẠNH 103
Sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông và kiến nghị cho viễn thông Việt Nam Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ MINH AN, TRẦN THỊ THẬP 114
Khung năng lực lãnh đạo, quản lý của nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp giai đoạn tái cấu trúc ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
MAI THANH LAN, TẠ HUY HÙNG 122


Tạp chí Kinh tế & Phát triển, ISSN: 1859-0012