Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 72 (2009) REMOVAL OF HEAVY METAL FROM INDUSTRIAL WASTEWATER BY APATITE MINERAL Tóm tắt   PDF
Dao Thi Thu Hang, Dang Kim Chi
 
S. 74 (2009) SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY BSPLINE ĐỂ ĐÁNH GIÁ SAI SỐ TRONG MIỀN TẦN SỐ CỦA BỘ BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU DAC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Doãn Phước
 
S. 70 (2009) SO SÁNH ĐẶC TÍNH ĐÔNG KHÔ CỦA MỘT VÀI LOẠI CÁ HỒI THÁI BÌNH DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Duy
 
S. 73 (2009) STRUCTURAL ANALYSIS AND SYNTHESIS OF A CLASS OF 2-DOF AND 3-DOF PLANAR PARALLEL ROBOTS WITH IDENTICAL LIMB STRUCTURES Tóm tắt   PDF
Nguyen Hong Thai, Dang Bao Lam, Trinh Khanh Ly, Nguyen Thuy Duong
 
S. 72 (2009) STUDY ON IMPROVEMENT IN COLLOIDAL AND MICROBIOLOGICAL STABILITY OF ARTICHOKE DRINK (CYNARA SCOLYMUS L.) Tóm tắt   PDF
Huynh Trung Viet, Ngo Thi Phuong Dung, Le Van Viet Man
 
S. 72 (2009) STUDY ON THE COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL FROM FLOWER BUD AND BUD OF SOPHORA JAPONICA L. IN HOABINH AND HUNGYEN PROVINCES Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Thu Huyen, Pham Van Thiem, Phan Dinh Chau
 
S. 72 (2009) SYNTHESIS OF SnO2 NANOMATERIAL WITH VARIOUS MORPHOLOGIES BY HYDROTHERMAL METHOD Tóm tắt   PDF
Khuc Quang Trung, Dang Duc Vuong, Phi Van Toan, Nguyen Duc Chien
 
S. 74 (2009) TÍNH TOÁN VÀ CHẨN ĐOÁN SỰ PHÁT TRIỂN VẾT NỨT CỦA TẤM BẰNG FEM - WAVELET Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoài Sơn, Lâm Phát Thuận
 
S. 70 (2009) TÍNH TOÁN ĐỘ NHẠY THU CỦA TUYẾN THÔNG TIN QUANG M-QAM CÓ SỬ DỤNG KHUẾCH ĐẠI QUANG Tóm tắt   PDF
Lê Trung Thành, Trần Đức Hân, Đỗ Đình Hưng, Nguyễn Duy Huyển
 
S. 70 (2009) TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN VÒNG HÓA TẠO GAMMA CYCLODEXTRIN Ở TRẠNG THÁI TỰ DO BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỀ MẶT ĐÁP ỨNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Lan Hương, Phạm Thu Thủy, Vương Nguyệt Minh, Lê Phương Thanh
 
S. 71 (2009) THÀNH PHẦN AXÍT BÉO CỦA THỊT THÂN VÀ CỔ GEODUCK THÁI BÌNH DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Duy
 
S. 73 (2009) THE AUTOPILOT UNDERWATER VEHICLE FOR DEPTH CONTROL Tóm tắt   PDF
Pham Huu Duc Duc
 
S. 72 (2009) THE COMPOSITION OF FRUIT ESSENTIAL OIL AND EXTRACT OF DRIED BUD OF SOPHORA JAPONICA L. CULTIVATED IN VIETNAM Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi Thu Huyen, Phan Dinh Chau, Pham Van Thiem
 
S. 73 (2009) THE FINITE ELEMENT METHOD FOR SIMULATING LIGHTNING-TRANSIENT VOLTAGE OF GROUNDING GRID WITH THE NON-UNIFORM PARAMETERS Tóm tắt   PDF
Vu Phan Tu, Nguyen Nhat Nam, Huynh Van Van
 
S. 72 (2009) THE PREPARETION AND CATALYTIC PROPERTIES OF La1-xSrxMnO3 (x = 0; 0.2; 0.4) PEROVSKITES in OXIDATION OF m–XYLEN Tóm tắt   PDF
Tran Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Minh Hien, Tran Thi Luyen, Nguyen Huu Phu
 
S. 72 (2009) THE TEMPERATURE-INDUCED STRUCTURAL CHANGE IN AMORPHOUS TiO2 Tóm tắt   PDF
Nguyen Thu Nhan, Le The Vinh, Truong Thi Bich Phuong, Pham Khac Hung
 
S. 74 (2009) THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN KIỂU DEAD-BEAT ĐỂ NÂNG CAO TÍNH ĐỘNG HỌC CHO HỆ THỐNG LƯU TRỮ TRONG MẠNG ĐIỆN CỤC BỘ Tóm tắt   PDF
Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liên
 
S. 74 (2009) THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH TRÊN NỀN DSPIC33F Tóm tắt   PDF
Phạm Xuân Khánh, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Tuấn Anh
 
S. 70 (2009) THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO CẢM BIẾN GIA TỐC ÁP ĐIỆN TRỞ BA BẬC TỰ DO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Minh, Lê Văn Minh, Trịnh Quang Thông
 
S. 74 (2009) VÒNG HÓA TẠO GAMMA CYCLODEXTRIN Ở TRẠNG THÁI PHỨC VỚI METYLETYL XETON VÀ 1-NAPTHOL Tóm tắt   PDF
Phạm Thu Thủy, Nguyễn Lan Hương, Đào Thị Thanh Thủy
 
S. 70 (2009) VỀ THUẬT TOÁN THIẾT KẾ TỐI ƯU LỰC ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ TUYẾN TÍNH ĐƠN BIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thế Công, Lê Văn Doanh, Phùng Anh Tuấn, Trương Minh Tấn
 
S. 73 (2009) VOLTAGE STABILITY INVESTIGATION OF GRID CONNECTED WIND POWER PLANT Tóm tắt   PDF
Trinh Trong Chuong, Pham Van Hoa, Dao Quang Thach
 
S. 71 (2009) XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP CHO QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP ENZYM CHITOSANAZA TỪ Penicillium oxalicum BKH2 Tóm tắt   PDF
Lê Thanh Hà, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Quản Lê Hà
 
S. 70 (2009) XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN HỌC NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TOẢ NHIỆT KHI CHẤT LỎNG SÔI TRÊN MÀNG MỎNG Tóm tắt   PDF
Đặng Quốc Phú, Nguyễn Thành Văn, Hằng Trần Thị Thu
 
S. 71 (2009) ĐÁNH GIÁ SỤT GIẢM ĐIỆN ÁP NGẮN HẠN TRÊN LƯỚI PHÂN PHỐI ĐIỆN CÓ XÉT ĐẾN THỜI GIAN TÁC ĐỘNG CỦA THIẾT BỊ BẢO VỆ Tóm tắt   PDF
Bạch Quốc Khánh, Nguyễn Công Thắng
 
76 - 100 trong số 107 mục << < 1 2 3 4 5 > >> 


Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980