Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, S. 74 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN VÙNG ẢNH X QUANG VÚ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÊNH LỆCH MỨC XÁM ĐỒ

Nguyễn Thái Hà, Nguyễn Đức Thuận, Phạm Mạnh Hùng, Đào Trang Minh, Trần Thanh Minh

Tóm tắt


Chụp X quang vú là một phương pháp thường được lựa chọn để phát hiện sớm căn bệnh ung thư vú. Thực tế, ảnh X quang vú được chia thành 4 vùng cơ bản: vùng nền, vùng mô mỡ, vùng mô tuyến và cơ ngực. Các khối u hay những điểm bất thường ở vú chủ yếu xuất hiện ở vùng mô tuyến. Trong quá trình xử lý ảnh X quang vú thì bước phân vùng ảnh là một bước xử lý quan trọng. Bài báo giới thiệu thuật toán phân vùng ảnh X quang vú bằng phương pháp chênh lệch mức xám đồ. Thuật toán dựa trên lược đồ xám của ảnh để tìm ra đường biên giữa các phần khác nhau của ảnh X quang vú. Thuật toán được thực hiện bằng Matlab 7.04, sử dụng cơ sở dữ liệu MINI-MIAS (là bộ CSDL chuẩn về ảnh X quang vú) đã đưa ra được kết quả phân vùng chính xác.


Toàn văn: PDF

Journal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980