Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật các trường đại học kỹ thuật

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đầu mối

Hồ Thành Nam
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Điện thoại: 04.38692136
Email: nam.hothanh@hust.edu.vn

Hỗ trợ

Hồ Thanh Nam
Điện thoại: 04.38692136
Email: nam.hothanh@hust.edu.vnJournal of Science and Technology (Technical Universites), ISSN: 0868-3980